Home

Ontaal » De collegialekerk » Art » Een weelderig barok interieur

Zoeken

Een weelderig barok interieur

Door de impuls van de katholieke contrareformatie die in de 17de eeuw een antwoord wou bieden aan de protestantse reformatie werd de collegiale grondig heringericht, voornamelijk in de barokke stijl.

De zijbeuken werden voorzien van een lambrisering met banken en indrukwekkende draaideuren, terwijl er in de hoofdbeuk een mooie preekstoel word aangebracht.

De armen van het transept en de kapellen die erop uitgeven, werden eveneens versierd met een hoge lambrisering die soms hoge kasten verbergen, en ze werden voorzien van verschillende  altaren gewijd aan de heiligen. Een speciale aandacht verdient het altaar toegewijd aan Sint-Antonius, dat zich bevindt in het zuidelijk transept, en opgeluisterd wordt kleine schilderijtjes die het leven van deze heilige illustreren. Ook de deur die leidt naar de de Sint-Hubert kapel, omgeven door musicerende engelen loont de moeite.

In het koor is de Romaanse architectuur volledig verdwenen onder een overweldigend barok decor.

 

De preekstoel

De preekstoel (1670) is het werk van de Bergse beeldhouwer Baudouin Laloux, zijn naam is gegraveerd op de halsband van de adelaar van de evangelist Johannes.

De kuip die versierd wordt door de bustes van de evangelisten met hun respectievelijke symbolen wordt  gedragen door de kardinale deugden (Moed, Rechtvaardigheid, Matigheid en Wijsheid).

Bekijk in het bijzonder de twee allegorische figuren Meditatie en Welsprekendheid die de voet van de trap markeren: zij munten uit door hun sterke expressiekracht en de anatomische details.

 

De koorbanken

Het koorgestoelte in gebeeldhouwde eik omgeeft 64 zitjes die verdeeld zijn  over twee niveaus. Het vormt een van de meest imposante gehelen van dit type in Wallonië en geeft een beeld van het belang van de Zinnikse geestelijkheid tijdens het Ancien Régime. In de nissen die afgescheiden worden door engeltjes bevinden zich de bustes van apostelen en andere heiligen die op elkaar reageren door een spel van houdingen en blikken.

 

Het hoofdaltaar

Dit hoofdaltaar dat de volledige achterwand van het koor inneemt en zich verder uitstrekt over de zijwanden, biedt een veelheid van kleuren, vormen en reliëfs. Dit grandioos altaarportiek richt zich volledig op de relieken die het omgeeft. Het grote schrijn van de patroonheilige wordt elk jaar naar beneden getakeld op het altaar door een ingenieus mechanisme dat gebaseerd is op de indrukwekkende machinerieën die het barokke theater kenmerkten.

 

Het doksaal

Dit doksaal in rood en zwart geaderde marmer verbergt het koor aan het zicht vanuit het schip.

De structuur bestaat uit drie bogen overkoepeld door een balustrade die nog renaissancistisch is, terwijl de decoratieve motieven (slingers, zuiltjes,...) gotisch geïnspireerd zijn.

<`!--p>Collégiale Saint-Vincent   •  Musée du Châpitre •  Soignies  •  Grand Place  • 7060 Soignies Un site CMS développé par Easy-Concept pour l’ASBL musée du Chapitre - Soignies.
Textes de Caroline et Jacques Deveseleer • Photos Guy Focant login