Home

Ontaal » De collegialekerk » Geschiedenis » Wat doen kanunniken ?

Zoeken

Wat doen kanunniken ?

Zinnik beschikte over een belangrijk kapittel. Als we ons baseren op het aantal prebenden (inkomsten uit kerkelijke goederen) die in de boekhouding worden vermeld, kunnen we afleiden dat er een kleine dertig kanunniken waren. Hun belangrijkste taak was het verzekeren van het officiële gebed van de Kerk, om de relieken van Sint-Vincentius te bewaken en zijn cultus te promoten. Tegelijkertijd organiseren zij, met de hulp van een secundaire clerus - kapelanen, geestelijken, hulppriesters - de parochiale erediensten, de ziekenzorg, een muziekschool.....

Daarnaast, en dat was uitzonderlijk voor een kapittel hadden de "Heren" kanunniken  ook de heerlijke rechten over de “terre de Sognies” waar ook twee aanpalende dorpen bij hoorden. Ze zijn daarbij niet enkel eigenaar van gronden, boerderijen en molens, maar hebben ook de rechtspraak in handen en innen de belastingen.

Zo leeft Soignies voor bijna 9 eeuwen, van het begin 10de eeuw tot het einde van de 18de eeuw, onder invloed van de kanunniken, die het sociale, gerechtelijk, administratief, economisch en culturele leven beheersten. Het hele project en het belang van deze kerk kan pas begrepen worden vanuit dit perspectief.

De kanunniken verdwijnen definitief in 1797, nadat de Franse revolutionairen het merendeel van de religieuze congregaties in hun overwonnen gebieden hadden opgeheven.  De kanunniken werden toen verspreid en al hun bezittingen werden verkocht als nationaal goed. 

<`!--p>Collégiale Saint-Vincent   •  Musée du Châpitre •  Soignies  •  Grand Place  • 7060 Soignies Un site CMS développé par Easy-Concept pour l’ASBL musée du Chapitre - Soignies.
Textes de Caroline et Jacques Deveseleer • Photos Guy Focant login