Home

Ontaal » De collegialekerk » Geschiedenis » Levende tradities

Zoeken

Levende tradities

De Grote Ommegang van Sint-Vincentius en de historische Processie, die plaats hebben op Pinkstermaandag,  zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen een van de meest levendige religieuze tradities in Wallonië. Het is zonder twijfel een cruciaal moment voor Zinnik waarop de gemeenschap samen komt om zijn wortels te vieren en zijn verleden tot leven te roepen.

 


De Grote Ommegang

 Deze pelgrimstocht rond de stad ontwikkelde zich in de dertiende eeuw. Officieel ontstond ze op 4 april 1262 door een verordening uitgevaardigd door de bisschop van Kamerijk, Nikolaas II. Het is mogelijk dat deze gebeurtenis van eerder dateert. Hoe dan ook, het is de bedoeling om de vrome toewijding van de gelovigen te versterken en hen op te roepen om de bescherming van Sint-Vincentius over de stad en zijn inwoners af te smeken.  

 


 

Historische processie

 Bij de terugkeer van de Grote Ommegang neemt de Historische processie over en worden de relieken door de stad rondgedragen, en meer specifiek naar de collegiale. Sinds ongeveer 90 jaar (1921) roept de processie in haar huidige vorm een aantal taferelen op van de verschillende episoden uit het leven van Sint– Vincentius, patroonheilige van de stad.

Het wordt een mengeling van gekostumeerde groepen, muzikale ensembles, ridders, delegaties van landelijke gemeentes en bevriende steden.

 

 

 

 

 

<`!--p>Collégiale Saint-Vincent   •  Musée du Châpitre •  Soignies  •  Grand Place  • 7060 Soignies Un site CMS développé par Easy-Concept pour l’ASBL musée du Chapitre - Soignies.
Textes de Caroline et Jacques Deveseleer • Photos Guy Focant login