Home

Ontaal » De collegialekerk » Geschiedenis » Welke positie in de stad ?

Zoeken

Welke positie in de stad ?De kerk torent uit boven de huizen, zowel ruimtelijk als historisch staat zij centraal in Zinnik. Ze is een richtpunt, zowel op historisch, symbolisch, esthetisch als landschappelijk vlak.

 

Rond deze kerk en het machtig kapittel heeft zich een gemeenschap ontwikkeld, die de verschillende stadia van landelijk dorpje, tot kleine marktstad en nu een belangrijke stad van Henegouwen, heeft doorlopen.

 

Vanaf 1142, als de bouw van de kerk wordt voltooid, krijgt Zinnik van de graaf van Henegouwen Boudewijn IV een charter dat de rechten en de plichten van de vrije bevolking en van het kapittel bepaalt, niet alleen als religieuze instelling maar de kanunniken kregen ook de heerlijke rechten over de “terre de Soignies”.

 

Al eeuwen lang is Pinkstermaandag een belangrijke dag voor Zinnik. Vanaf 6:00u vertrekt de Grote Ommegang vanuit de collegiale. De relikwieën van Sint-Vincentius worden in processie de stad rond gedragen. Een tocht van 12 kilometer die jaarlijks vele pelgrims naar Zinnik lokt.

Deze processie werd in 1262 officieel herkend door de bisschop van Kamerijk, maar kadert zonder twijfel al in een oudere traditie.

<`!--p>Collégiale Saint-Vincent   •  Musée du Châpitre •  Soignies  •  Grand Place  • 7060 Soignies Un site CMS développé par Easy-Concept pour l’ASBL musée du Chapitre - Soignies.
Textes de Caroline et Jacques Deveseleer • Photos Guy Focant login